Polityka prywatności

 

Polityka prywatności sklepu internetowego  www.eldiosa.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług kupna  poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma

PROJ-WELD s.c. Anna Lewandowska, Michał Lewandowski  z siedzibą w Bydgoszczy.

NIP: 9671286809 REGON: 340447999 zwana Sprzedawcą.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane osobowe gromadzone przez Administratora będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym eldiosa.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego  może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.eldiosa.pl.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.